Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

Двостороння безпекова угода між Україною та Сполученими Штатами Америки

13 червня 2024 року - 22:22

Преамбула

Україна та Сполучені Штати Америки (далі – «Сторони»):

Підкреслюючи свою спільну відданість цілісній, вільній та мирній Європі;

Стверджуючи, що безпека України є невід'ємною частиною безпеки євроатлантичного регіону;

Визнаючи необхідність збереження та розвитку суверенітету, демократії та здатності України стримувати й реагувати на нинішні та майбутні зовнішні загрози;

Підтверджуючи своє прагнення розширювати співробітництво у сфері оборони й безпеки, торговельні та інвестиційні зв'язки, а також поглиблювати загальні дружні відносини між ними;

Спираючись на нинішнє безпекове партнерство зі Збройними Силами України, яке розвивається в межах Стратегічних оборонних рамок між Міністерством оборони США та Міністерством оборони України, підписаних 31 серпня 2021 року, та Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, підписаної 10 листопада 2021 року;

Нагадуючи про тривалу безпекову співпрацю між Сторонами та надання Сполученими Штатами військової та безпекової допомоги, підтримку України озброєнням, обладнанням і тренуваннями, необхідними для захисту від російської агресії;

Вітаючи зусилля України, спрямовані на досягнення справедливого й сталого миру, та підкреслюючи відданість Сторін прагненню до справедливого завершення війни на основі принципів Статуту ООН і поваги до суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами, та визнаючи невід'ємне право України на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН;

Підтверджуючи, що майбутнє України – в НАТО, підтверджуючи свою підтримку декларації членів Альянсу на Вільнюському саміті 2023 року про те, що члени Альянсу будуть в змозі надати Україні запрошення вступити в Альянс, коли члени Альянсу погодяться та будуть виконані умови, наголошуючи на важливості поглиблення її інтеграції у євроатлантичну спільноту та підкреслюючи центральне значення реформ для підтримки та зміцнення оборони, процвітання, відновлення, верховенства права та демократії в Україні;

Наголошуючи на важливості притягнення Росії до відповідальності за її агресію проти України, зокрема шляхом підтримки України в пошуку компенсації за збитки, втрати та шкоду, спричинені російською агресією, як це передбачено Статутом Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, та притягнення до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах, скоєних в Україні або проти неї, відповідно до міжнародного права;

Підкреслюючи постійні зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на використання санкцій та експортного контролю для збільшення витрат Росії за її агресію проти України, а також на співпрацю зі своїми партнерами для вивчення всіх можливих шляхів, за допомогою яких іммобілізовані російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки України, відповідно до національного та міжнародного права;

Дотримуючись спільних зобов'язань, узятих у межах Спільної декларації про підтримку України від 12 липня 2023 року (далі – «Спільна декларація 2023 року»);

Домовилися про таке:

Стаття I: Принципи співробітництва

Ця Угода ґрунтується на таких принципах і переконаннях, які поділяють Сторони:

 1. Співробітництво між Сторонами ґрунтується на принципі повної поваги до незалежності та суверенітету кожної зі Сторін, а також повної поваги до зобов'язань Сторін за міжнародним правом та до цілей і принципів Статуту ООН.
 2. Співробітництво між Сторонами посилюється їхньою спільною відданістю демократії, верховенству права, правам людини, прозорості та підзвітності.
 3. Співробітництво між Сторонами спрямоване на зміцнення євроатлантичної безпеки, стабільності та процвітання шляхом посилення інтеграції й оперативної сумісності у сфері стримування та оборони.

 

Стаття II: Співробітництво у сфері оборони та безпеки

Співробітництво Сторін у сфері оборони та безпеки ґрунтується на їхній спільній відданості стабільності та миру у Європі.

Політика Сторін полягає в тому, щоб працювати разом, щоб сприяти стримуванню та протистоянню будь-якій майбутній агресії проти територіальної цілісності будь-якої зі Сторін. Зобов'язання у сфері безпеки, що містяться в цій Угоді, спрямовані на підтримку зусиль України щодо перемоги в нинішній війні та стримування майбутньої російської військової агресії. Політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб допомагати Україні підтримувати надійну оборону та здатність до стримування.

Будь-яка майбутня агресія або загроза агресії проти суверенітету, незалежності й територіальної цілісності будь-якої зі Сторін буде предметом серйозного занепокоєння для іншої Сторони.

У разі майбутнього збройного нападу або загрози збройного нападу на Україну Сторони, на прохання будь-якої зі Сторін та згідно з їхнім відповідним законодавством, негайно проводять зустрічі, по можливості протягом 24 годин, на найвищому рівні для визначення відповідних подальших кроків та додаткових потреб у сфері оборони. Сторони можуть за взаємною згодою ухвалити рішення про розробку та впровадження додаткових відповідних заходів у сфері оборони та стримування, зокрема в економічній, військовій та/або політичній сферах. Такі заходи можуть охоплювати накладення економічних та інших витрат на державу-агресора через кроки, які можуть містити, серед іншого, потенційні санкції або експортний контроль. Сторони готові негайно обмінюватися наявною та відповідною інформацією та розвідувальними даними у відповідь на таку подію, а також проводити консультації з країнами – підписантами Спільної декларації 2023 року щодо додаткових спільних заходів реагування.

З метою подальшого зміцнення безпеки Сторін і стабільності у Європі, а також стримування загроз, спрямованих проти них, Сторони погоджуються:

1. Надалі імплементувати чинні угоди й домовленості у сфері безпеки, зокрема ті, що стосуються досліджень і розробок, науково-технічної співпраці, захисту секретної оборонної інформації та моніторингу кінцевого використання.

2. Проводити регулярні зустрічі для поглиблення взаємної поінформованості про нові загрози з метою роботи над посиленням інтеграції оборонних систем і потенціалу стримування Сторін у всіх сферах, а також сприяння підвищенню рівня оперативної сумісності України з НАТО.

3. Надалі зміцнювати співпрацю у сфері оборони та безпеки як засіб розбудови майбутніх Збройних Сил України, які підтримують надійну обороноздатність, що може охоплювати:

 1. програми підготовки та військової освіти;
 2. надання товарів і послуг оборонного призначення;
 3. спільні військові маневри та навчання;
 4. посилення оборонно-промислового співробітництва відповідно до чинних угод та домовленостей між Сторонами;
 5. продовження спільного планування протистояння загрозам для Сторін, включно з керівними принципами, відповідними правилами застосування сили, а також командування й управління, за необхідності;
 6. співпраця з метою сприяння кібербезпеці та захисту критичної інфраструктури;
 7. співпраця з метою розвитку спроможності України протидіяти російській та будь-якій іншій пропаганді та дезінформації;
 8. співпраця з метою сприяння регіональному миру та безпеці в Чорному морі;
 9. співпраця з метою підтримки вилучення боєприпасів, що не вибухнули, та розмінування;
 10. інша співпраця, яка може бути взаємно узгоджена Сторонами.

4. Координувати на регулярній основі – не рідше одного разу на рік – військові та оборонні питання. Ця координація має включати особливу увагу до спільних зусиль зі стримування та протистояння загрозам агресії проти України.

Сторони погоджуються сприяти належному обміну розвідувальною інформацією та поглибленню співпраці між їхніми розвідувальними службами, обсяг і порядок якої визначатимуться їхніми відповідними органами, відповідальними за розвідку та безпеку. Сполучені Штати мають намір надавати допомогу в розбудові потенціалу розвідувальних органів України, зокрема у сфері контррозвідки.

Кожна Сторона підтверджує свої зобов'язання дотримуватися своїх обовʼязків за міжнародним правом, включно з правом збройних конфліктів.

Політика Сполучених Штатів полягає в підтримці надання Україні сталого рівня безпекової допомоги на підтримку цілей, викладених у цій Двосторонній безпековій угоді та пов'язаних із нею імплементаційних домовленостях. Із цією метою Сполучені Штати мають намір звертатися до Конгресу США з проханням про виділення коштів для сталої підтримки надійних оборонних і стримувальних спроможностей України в час війни та миру.

Стаття III: Співробітництво у сфері економічного відновлення та реформ

Посилаючись на торговельні й інвестиційні угоди та домовленості, що діють між Сторонами, Сторони мають намір співпрацювати з метою:

 1. Пошуку можливостей для надання технічної допомоги та розбудови потенціалу для підтримки економічних потреб України, спричинених російською агресією.
 2. Підтримки зусиль з відновлення для зміцнення економічної стабільності та стійкості України, зокрема шляхом підтримки енергетичної безпеки України та її бачення сучасної, більш чистої, децентралізованої енергетичної системи, інтегрованої з Європою.
 3. Посилення стійкості та безпеки сектору цивільної ядерної енергетики України, беручи до уваги співпрацю в межах Меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки щодо співробітництва у сфері підвищення стійкості енергетичної системи України від 24 вересня 2023 року.
 4. Визначення стратегічних інвестиційних можливостей, які є взаємовигідними для Сторін, та заохочення розвитку проєктів, які підтримують український та американський економічний розвиток і партнерство, зокрема у сферах оборонного виробництва та інфраструктури.
 5. Продовження підтримки реалізації ефективного порядку денного реформ в Україні, включно з посиленням належного врядування, боротьбою з корупцією, повагою до прав людини та верховенства права, необхідних для просування України на шляху до євроатлантичних прагнень.

Стаття IV: Інституційні реформи для поглиблення євроатлантичного співробітництва

Сторони співпрацюватимуть для розвитку демократичних, економічних, оборонних та безпекових інституцій України з метою сприяння євроатлантичній інтеграції та модернізації України відповідно до демократичних принципів і стандартів ЄС і НАТО, а також з метою надання пріоритету спільним цінностям НАТО й оперативній сумісності Сил безпеки та оборони України.

Сторони співпрацюватимуть з метою сприяння здійсненню Україною реформ демократичних, економічних, оборонних та безпекових інституцій відповідно до її цілей щодо вступу до ЄС, адаптованих пріоритетів Річної національної програми НАТО, а також зобов'язань і домовленостей, передбачених угодами та домовленостями з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Відповідно, серед інших реформ, Україна повинна докласти зусиль, щоб:

 • посилити реформу українського сектору правосуддя з метою сприяння незалежності та доброчесності судової влади;
 • впроваджувати рішучі антикорупційні заходи, включно зі зміцненням усіх незалежних державних антикорупційних інституцій, таких як Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України;
 • реформувати правоохоронні, безпекові, податкові та митні органи з метою розв’язання юрисдикційних питань, а також підвищити прозорість та підзвітність і зміцнити верховенство права;
 • посилити корпоративне управління відповідно до принципів ОЕСР на державних та оборонних підприємствах, що сприятиме підвищенню довіри іноземних інвесторів і залученню інвестицій; і
 • прийняти стандарти НАТО щодо прозорості, підзвітності та конкуренції в управлінні й нагляді за політикою і практикою безпеки та закупівель;
 • трансформувати системи оборонного планування та управління ресурсами з метою підвищення прозорості, покращення ефективності та посилення оперативної сумісності з НАТО;
 • реорганізувати структури командування й управління відповідно до принципів НАТО з метою підвищення оперативної сумісності та забезпечення ефективного цивільного нагляду; і
 • модернізувати системи управління людськими ресурсами в оборонному секторі та військовій освіті для узгодження їх із принципами та стандартами НАТО.

Сторони підтверджують свою підтримку права України на вибір власних механізмів безпеки. Сполучені Штати підтверджують, що майбутнє України – в НАТО.

Стаття V: Справедливий мир

Сторони визнають, що Україна не буде в безпеці доти, доки її суверенітет і територіальна цілісність не будуть повністю відновлені шляхом встановлення справедливого миру, який поважатиме права України відповідно до міжнародного права, включно зі Статутом ООН. Тому Сторони співпрацюватимуть задля досягнення справедливого й тривалого миру, який матиме широку глобальну підтримку. Сполучені Штати вітають постійні зусилля України, зокрема через Українську формулу миру, спрямовані на залучення міжнародної спільноти до встановлення принципів справедливого та сталого миру.

Стаття VI: Додатки та імплементаційні домовленості

Сторони можуть укладати подальші угоди або домовленості, необхідні та доцільні для виконання цієї Угоди.

Сторони мають намір, щоб співробітництво в конкретних сферах, описаних у статтях II і III, включно з підтримкою Збройних Сил України та інших Сил безпеки та оборони, здійснювалося відповідно до положень Додатка до цієї Угоди, а також окремих імплементаційних домовленостей, укладених між Сторонами.

Стаття VII: Спори та імплементація

 1. Будь-які розбіжності в поглядах або спори щодо тлумачення чи застосування цієї Угоди вирішуються лише шляхом консультацій між Сторонами і не можуть бути передані для врегулювання до будь-якого національного чи міжнародного суду, трибуналу або іншого подібного органу чи будь-якої третьої сторони.
 2. Уся співпраця та діяльність у межах цієї Угоди здійснюються згідно з відповідним національним законодавством Сторін та за умови наявності коштів.
 3. Сторони мають намір, щоб ця Угода підкріплювала інші угоди та домовленості, які існують між Сторонами. Сторони виконують цю Угоду у спосіб, що узгоджується з цими іншими угодами, та з урахуванням цих інших домовленостей.

Стаття VIII: Внесення змін

До цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення за взаємною письмовою згодою Сторін.

Стаття IX: Набрання чинності

Ця Угода набирає чинності після її підписання обома Сторонами. Ця Угода діє протягом 10 років з дати набрання нею чинності та може бути продовжена за взаємною письмовою згодою Сторін.

Стаття X: Реєстрація в Організації Об'єднаних Націй

Сторони мають намір зареєструвати цю Угоду в Організації Об'єднаних Націй відповідно до статті 102 Статуту ООН протягом 60 днів з дати набрання нею чинності.

Стаття XI: Вихід з угоди

Будь-яка Сторона може вийти із цієї Угоди, надіславши письмове повідомлення дипломатичними каналами іншій Стороні про свій намір вийти з неї. Вихід набирає чинності через шість місяців після дати такого повідомлення.

У зв'язку з цим, хоча Сторона може вийти з цієї Угоди, будь-яка угода або домовленість про імплементацію, укладена між Сторонами відповідно до умов цієї Угоди, і далі залишається чинною на тих самих умовах, якщо інше не передбачено умовами конкретної угоди або домовленості про імплементацію.

Сторони визнають, що ця Угода слугує ланкою до майбутнього членства України в Альянсі.

У разі набуття Україною членства в НАТО Сторони зустрінуться та обговорять майбутній статус цієї Угоди.

 

Підписано в Апулії, Італія, 13 червня 2024 року у двох примірниках англійською мовою, кожен з яких є автентичним. Текст Угоди українською мовою буде підготовлено, і він вважатиметься так само автентичним після обміну дипломатичними нотами між Сторонами, які підтверджують, що текст Угоди українською мовою, який додається до нот, відповідає підписаній версії Угоди англійською мовою. Надалі у разі виникнення розбіжностей або неясності між текстами двома мовами текст англійською мовою має переважну силу. 

ЗА УКРАЇНУ:

Президент
Володимир Зеленський

ЗА СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ:

Президент
Джозеф Р. Байден-молодший

 


 

Додаток

до Двосторонньої безпекової угоди

між Україною та Сполученими Штатами Америки

Відповідно до статті VІ Двосторонньої безпекової угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки («Угода») та на виконання положень статті II та ІІІ Угоди,

Україна та Сполучені Штати Америки («Сполучені Штати») («Учасники» або «обидві сторони») досягли таких домовленостей:

Імплементація статті II: Співробітництво у сфері оборони та безпеки

Сполучені Штати підтверджують свою непохитну підтримку України в захисті її суверенітету й територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Обидві сторони визнають, що для забезпечення безпеки Україні потрібні значні військові сили, потужний потенціал та постійні інвестиції в її оборонно-промислову базу, які відповідають стандартам НАТО. Сполучені Штати мають намір надавати довгострокову матеріально-технічну, тренувальну, консультативну, розвідувальну, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для розвитку українських Збройних Сил, здатних захищати суверенну, незалежну, демократичну Україну та стримувати майбутню агресію.

Україна глибоко цінує значну безпекову допомогу, яку Сполучені Штати надали від початку повномасштабного вторгнення Росії. На додаток до двосторонньої підтримки з боку США обидві сторони визнають важливий і суттєвий внесок допомоги у сфері безпеки, яку інші країни-партнери мають намір надати Україні, а також необхідність координації між партнерами України з метою синхронізації підтримки та належного розподілу відповідальності за досягнення спільних цілей. Обидві сторони також визнають необхідність того, щоб Сили безпеки та оборони України були стійкими з часом, і очікують, що Україна поступово візьме на себе відповідальність за все більшу частку своїх оборонних потреб.

Для реалізації цього Додатка учасники мають намір проводити консультації щодо потреб Сил безпеки та оборони через такі канали, як двосторонні українсько-американські консультації з питань оборони, щоб забезпечити перехід України на західні військові стандарти, сумісні з НАТО. Очікується, що запити на безпекову допомогу оцінюватимуться на предмет сталості, відповідності спільно визначеній майбутній структурі Збройних Сил, ефективності в досягненні оборонних цілей та взаємодоповнюваності з допомогою інших союзників і партнерів.

A. Спроможності майбутніх Сил оборони України

Сполучені Штати зобов’язуються підтримувати Україну в розбудові сучасних, оперативно сумісних із НАТО Сил оборони, здатних надійно стримувати і, в разі необхідності, захищати від майбутньої агресії. Очікується, що майбутні Сили оборони України спиратимуться як на сучасне обладнання, так і на обладнання, що було в експлуатації. Для підтримки стійкості українських Сил оборони обидві сторони мають намір стандартизувати обладнання в усіх їхніх формуваннях.

Сполучені Штати мають намір підтримувати військову міць України, а також розвиток і трансформацію її військових спроможностей по всьому спектру бойових функцій шляхом надання зброї, обладнання, тренувань та іншої допомоги в координації з партнерами, зокрема в таких сферах:

 • Протиповітряна та протиракетна оборона: спираючись на комплекс засобів протиповітряної оборони, які Сполучені Штати надали на сьогодні, включно із системою Patriot, Сполучені Штати зобов'язуються підтримувати Україну в розбудові багаторівневої, інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони. Обидві сторони мають намір здійснити подальші кроки для переходу до сучасної архітектури протиповітряної оборони України з відповідними радарами, перехоплювачами та допоміжним обладнанням по всьому спектру можливостей від тактичного до стратегічного рівнів.
 • Вогнева спроможність: Сполучені Штати зобов'язуються підтримувати Україну в розвитку спільних вогневих можливостей, включно з придбанням наземних систем, боєприпасів і засобів наведення для ведення непрямого й дальнього вогню, а також безпілотних літальних апаратів. Обидві сторони мають намір продовжити закупівлю запасів боєприпасів для використання Україною в координації із союзниками та партнерами, розвиваючи при цьому внутрішній потенціал виробництва боєприпасів в Україні.
 • Наземний маневр: Сполучені Штати зобов'язуються підтримувати розвиток доктрини та можливостей України у сфері пересування й маневру, включно з підтримкою наявних бронетанкових, механізованих і моторизованих сил і засобів, а також співпрацювати із союзниками та партнерами з метою підтримки придбання сучасних платформ для забезпечення потреб українських маневрених сил.
 • Повітряні сили: Сполучені Штати зобов'язуються координувати з Україною та працювати, головним чином через союзницький консорціум, над модернізацією Повітряних сил України, зокрема над закупівлею ескадрилей сучасних винищувачів, забезпеченням, озброєнням і відповідною підготовкою для підтримки можливостей винищувачів четвертого покоління (включно з, але не обмежуючись, багатоцільовими літаками F-16), а також інших можливостей повітряного простору, таких як транспортні та розвідувальні, спостережні та розвідувальні платформи (зокрема безпілотні).
 • Морська сфера: Сполучені Штати у координації із союзниками та партнерами зобов'язуються підтримувати вдосконалення спроможності України захищати свої територіальні води та сприяти регіональній безпеці в Чорному морі за допомогою засобів, які можуть включати системи берегової оборони, розвідку морських просторів, безпілотні системи та надводні судна, зокрема патрульні й річкові кораблі, військово-морські вогневі засоби, засоби протимінної боротьби на морі та інші види озброєнь, які сприятимуть зміцненню морської безпеки в Чорному та Азовському морях, а також допоможуть Україні у здійсненні суверенітету над територіальними водами, суверенними правами та юрисдикцією в її виключній економічній зоні.
 • Кібербезпека та захист критичної інфраструктури: Сполучені Штати зобов'язуються підтримувати спроможність України посилити кібербезпеку та захист своєї критичної інфраструктури та урядових інформаційних ресурсів, зокрема шляхом зміцнення кіберзахисту від зловмисної кібердіяльності з боку Росії та інших ворожих державних і недержавних суб'єктів. Обидві сторони зобов'язуються спільно працювати над покращенням спроможності України виявляти та усувати вторгнення зловмисників, зокрема з використанням технічної допомоги з боку Сполучених Штатів. Сполучені Штати мають намір допомогти Україні підвищити кіберстійкість критичної інфраструктури, особливо енергетичних об'єктів, до повітряних ударів, а також підтримати швидке відновлення зруйнованої інфраструктури, включно з наданням матеріально-технічної допомоги.
 • Командування та управління: Сполучені Штати зобов'язуються підтримувати Україну в розвитку спроможностей командування та управління шляхом надання як матеріальної, так і нематеріальної підтримки. Обидві сторони визнають, що впровадження сумісних із НАТО систем зв’язку, доктрини та організації необхідне для покращення розвідки, раннього попередження і своєчасного розподілу ресурсів для бойових операцій України.
 • Забезпечення: Сполучені Штати, у координації із союзниками та партнерами, зобов'язуються підтримувати спроможність України утримувати й самостійно забезпечувати свої Сили оборони в довгостроковій перспективі, максимізуючи їхню оперативну свободу дій. Такі зусилля можуть охоплювати підтримку логістики, кадрових служб та охорони здоров'я відповідно до західних моделей розбудови збройних сил.

Сполучені Штати та Україна мають намір співпрацювати над розвитком Сил оборони через низку багатонаціональних коаліцій, зокрема через коаліції військово-повітряних сил та артилерії під співкерівництвом Сполучених Штатів.

Сполучені Штати також зобов'язуються розглянути можливість підтримки сил цивільної оборони України, які є критично важливими компонентами загальної оборони України. Сполучені Штати та Україна зобов'язуються поглиблювати партнерство між національною гвардією та прикордонними службами.

На виконання статті II Угоди у разі майбутнього збройного нападу або загрози збройного нападу на Україну Сполучені Штати, на прохання уряду України та після консультацій із союзниками та партнерами, мають намір координувати потенційну потребу у швидкому збільшенні обсягу або масштабу американської безпекової допомоги Україні, включно з потенційним наданням додаткових систем озброєнь і техніки та інших матеріальних засобів, а також обміном інформацією з Україною.

B. Навчання та тренування

Сполучені Штати мають намір продовжувати довгострокову програму підготовки Збройних Сил України протягом усього терміну дії цього Додатка. Сполучені Штати планують розширювати свою спроможність забезпечувати як індивідуальну, так і колективну підготовку, а також координувати із союзниками та партнерами зусилля для забезпечення взаємодоповнюваності навчальних програм. Сполучені Штати мають намір залучити до програми українських інструкторів, сприяти інституціоналізації західних тренувальних практик і доктрин, а також створити умови для перенесення тренувальних зусиль на українську територію і для українських військовослужбовців.

Навчання заплановано підкріпити широкою програмою тренувань для досягнення оперативної сумісності. Сполучені Штати планують запрошувати українські сили до участі в американських навчаннях і підтримувати участь України в багатосторонніх навчаннях, коли це буде доцільно.

Сполучені Штати мають намір розглянути можливості підготовки українських військовослужбовців на території Сполучених Штатів, якщо це буде доцільно.

Якщо й коли дозволять умови безпеки, обидві сторони планують провести консультації щодо можливих програм тренувань і навчань в Україні.

Відповідно до цієї підготовки Україна зобов'язується впроваджувати стандартну доктрину НАТО та концепції об'єднаних збройних сил в усіх ешелонах своїх Сил безпеки та оборони, а також забезпечувати належне застосування й підтримку нових сил і засобів.

Сполучені Штати підтримують збільшення кількості українських військовослужбовців у закладах професійної військової освіти Міністерства оборони (МО), зокрема за допомогою Міжнародної програми військової освіти та підготовки (International Military Education and Training Program).

C. Співпраця з розвитку оборонно-промислової бази

Обидві сторони визнають, що відновлення української економіки та промисловості сприятиме здатності України з часом нести більший матеріальний та фінансовий тягар своєї оборони. Сполучені Штати зобов'язуються співпрацювати із союзниками та партнерами для підтримки економічного відновлення України та зміцнення її оборонно-промислової бази, зокрема шляхом спільних оборонних досліджень і розробок. Україна зобов'язується розвивати та реформувати свою оборонну промисловість для підтримки й забезпечення потреб своїх Сил безпеки та оборони.

Обидві сторони мають намір взаємодіяти з міжнародними партнерами та їхніми відповідними оборонними підприємствами для підтримки збільшення виробництва в Україні необхідних озброєнь, боєприпасів та обладнання у довгостроковій перспективі, що сприятиме підвищенню рівня готовності України до майбутньої агресії та її стримування. Сполучені Штати мають намір співпрацювати з Україною, щоб дати змогу українським підприємствам ремонтувати ключові системи та виробляти деталі для сприяння ефективному ремонту шляхом надання сировини та технічної експертизи, фінансування, ліцензування для передачі технологій. Сполучені Штати мають намір підтримати Україну в подоланні проблем, зокрема, в постачанні критично важливих матеріалів і компонентів, необхідних для виробництва зброї, військової техніки та боєприпасів.

Обидві сторони зобов'язуються імплементувати Заяву про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними, підписану 6 грудня 2023 року на Конференції з питань американсько-української оборонно-промислової бази у Вашингтоні, працюючи над розширенням співпраці між Сполученими Штатами та Україною та сприяючи швидшому проходженню інвестиційних угод через системи.

Україна зобов'язується посилити контроль над прямими іноземними інвестиціями з міркувань національної безпеки.

Учасники мають намір налагодити партнерство з приватним сектором у ключових пріоритетних сферах оборонного виробництва, включно з, але не обмежуючись, виробництвом систем протиповітряної оборони та допоміжних боєприпасів, артилерійських боєприпасів різних калібрів, допоміжних стволів та інших компонентів, а також виробництвом безпілотних літальних апаратів.

Сполучені Штати мають намір сприяти українсько-американському оборонно-промисловому співробітництву, включно зі спільною розробкою, спільним виробництвом та постачанням продукції, необхідної для потреб оборонно-промислової бази України.

Україна зобов'язується продовжувати реформування державного оборонно-промислового конгломерату «Укроборонпром» з метою приведення його у відповідність із найкращими міжнародними практиками ведення бізнесу та стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Обидві сторони зобов'язуються виконувати Угоду про науково-дослідні, дослідно-конструкторські, випробувальні та оціночні роботи.

D. Моніторинг / підзвітність кінцевого використання

Сполучені Штати підтверджують своє зобов'язання співпрацювати з членами Альянсу та партнерами з метою сприяння міжнародній координації для зменшення ризику перенаправлення сучасних звичайних озброєнь у межах Плану США з протидії незаконному перенаправленню певних сучасних звичайних озброєнь у Східній Європі. Це охоплює підтримку зусиль України, членів Альянсу та партнерів у здійсненні моніторингу кінцевого використання. На виконання статті II Угоди Україна також підтверджує свою відданість забезпеченню безпеки оборонних товарів і технологій, що надаються США, відповідно до вимог посиленого моніторингу кінцевого використання (EEUM) програми Міністерства оборони США «Золотий вартовий» (Golden Sentry).

Це охоплює:

 • надання своєчасних і вичерпних звітів про витрати і втрати за всіма статтями EEUM щонайменше щоквартально;
 • продовження надання персоналу Міністерства оборони США максимального доступу та прозорості для підтримки верифікаційної діяльності EEUM, включно з відвіданням українських складів озброєнь, за необхідності, та повною видимістю українських платформ управління логістикою; та
 • повну реалізацію концепції операцій з використання ручних сканувальних пристроїв для самостійного звітування про запаси EEUM у місцях, куди американський персонал не може потрапити.

Наскільки це дозволяють умови безпеки, Україна додатково зобов'язується:

 • провести комплексну інвентаризацію всіх предметів EEUM, що залишилися у володінні України;
 • надати Міністерству оборони США доступ до військових об'єктів по всій території України, на яких зберігаються предмети EEUM, з метою відновлення всіх заходів з особистої верифікації; та
 • підтримувати майбутні потреби EEUM, які можуть бути визначені Сполученими Штатами для підтримання розумних гарантій безпеки сучасних звичайних озброєнь у післявоєнному середовищі.

Учасники мають намір продовжити обмін інформацією про загрози, пов'язані з незаконним розповсюдженням зброї.

E. Видалення боєприпасів, що не вибухнули, і розмінування

Сполучені Штати мають намір координувати з міжнародними партнерами зусилля з надання допомоги у видаленні боєприпасів, що не вибухнули, та розмінуванні у постраждалих регіонах України, включно як з гуманітарними, так і з бойовими зусиллями з розмінування. Ця підтримка може охоплювати допомогу цивільному населенню, яке постраждало від наземних мін, вибухонебезпечних залишків війни та небезпечних наслідків нерозірваних боєприпасів, шляхом розвитку внутрішнього потенціалу України у сфері гуманітарного розмінування, знешкодження наземних і підводних вибухонебезпечних предметів, а також фізичної безпеки та управління запасами звичайних боєприпасів.

Обидві сторони визнають важливість скоординованої та потужної програми розмінування для довгострокового відновлення потенціалу України, територія якої забруднена вибухонебезпечними предметами внаслідок війни Росії.

F. Інші сфери безпекового та оборонного співробітництва

Учасники мають намір поглиблювати свою тісну співпрацю в додаткових сферах, що становлять взаємний інтерес, на підтримку своєї національної безпеки та з метою посилення загальної оперативної сумісності України з НАТО та іншими відповідними міжнародними структурами безпеки. Ці додаткові сфери охоплюють, але не обмежуються, протидію дезінформації та кампаніям зловмисного впливу, боротьбу з міжнародними терористичними організаціями, контроль над озброєннями, нерозповсюдження зброї масового знищення, співпрацю з метою посилення стійкості до хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних (ХБРЯ) ризиків.

Учасники мають намір і надалі розвивати співробітництво у сфері розвідки шляхом обміну інформацією, освіти, підготовки кадрів, обміну досвідом та інших форм співпраці в разі необхідності.

Імплементація статті ІІІ: Співробітництво у сфері економічного відновлення та реформ

A. Відповідальність

Учасники підтверджують свою прихильність до притягнення Російської Федерації до відповідальності за її дії в Україні, включно зі збитками, втратами та шкодою, заподіяною фізичним та юридичним особам, а також державі Україна в результаті міжнародно-протиправних дій Російської Федерації в Україні або проти України, зокрема її агресії, що порушує Статут ООН.

Учасники мають намір домагатися притягнення до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах, скоєних в Україні або проти неї, відповідно до міжнародного права, і підтримувати повне та справедливе розслідування ймовірних міжнародних злочинів за допомогою незалежних, ефективних і надійних правових механізмів.

Сполучені Штати мають намір підтримувати Україну в її прагненні до негайного звільнення та повернення всіх незаконно затриманих і примусово переміщених цивільних осіб, насамперед українських дітей, і сприяти міжнародним зусиллям щодо притягнення до відповідальності згідно з міжнародним правом осіб, відповідальних за незаконну депортацію та переміщення українських цивільних осіб.

B. Замороження російських суверенних активів

Сполучені Штати мають намір утримувати російські суверенні активи в юрисдикції Сполучених Штатів у замороженому стані доти, доки Росія не сплатить збитки, завдані нею Україні. Сполучені Штати, працюючи зі своїми партнерами, мають намір вивчити всі можливі шляхи, за допомогою яких заморожені російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки України, відповідно до внутрішнього та міжнародного права.

C. Санкційні дії

Учасники визнають цінність санкцій у збільшенні вартості російської агресивної війни, зменшенні джерел доходів Росії та перешкоджанні зусиллям Росії з нарощування її потенціалу для агресії, зокрема шляхом обмеження доступу Російської Федерації до фінансів, товарів, технологій та послуг, які вона використовує у своїй агресії.

Учасники мають намір і надалі працювати над тим, щоб ціна агресії для Росії продовжувала зростати, зокрема за допомогою санкцій та експортного контролю.

Прикінцеві положення

A. Періодичний огляд

Україна та Сполучені Штати зобов'язуються періодично переглядати на високому рівні співпрацю, описану в цьому Додатку. Сполучені Штати підтримують використання наявних механізмів, таких як Діалог стратегічного партнерства, двосторонні консультації з питань оборони та інші двосторонні заходи, для регулярного відстеження прогресу. Обидві сторони підтримують проведення кожні 12-18 місяців зустрічей на вищому рівні, присвячених огляду спільного прогресу у виконанні цього Додатку загалом, а також визначенню конкретних цілей для майбутньої співпраці в межах цього Додатка.

Цей процес періодичного перегляду повинен використовуватися для оцінки прогресу у взаємно узгоджених елементах співпраці та встановлення нових цілей після того, як кожна сторона успішно досягла своїх взаємно узгоджених цілей. Конкретні цілі повинні встановлюватися щонайменше на щорічній основі через цивільні або військові канали, залежно від обставин.

B. Правовий статус та фінансування Додатка

Ніщо в цьому Додатку не має на меті створення прав чи зобов'язань за внутрішнім або міжнародним правом.

Україна та Сполучені Штати Америки мають намір виконувати зобов'язання за цим Додатком відповідно до чинного законодавства та за умови наявності асигнованих коштів.