Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №14/2022

Питання Ради з молодіжних питань

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про Раду з молодіжних питань;

2) персональний склад Ради з молодіжних питань.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

17 січня 2022 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 17 січня 2022 року
№ 14/2022

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з молодіжних питань

1. Рада з молодіжних питань (далі — Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) напрацювання та внесення пропозицій щодо:

удосконалення механізмів залучення молоді до безпосередньої участі у громадському житті, прийняття рішень на всіх етапах формування та реалізації молодіжної політики, вирішення питань місцевого значення, розвитку спроможних інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю;

сприяння координації зусиль та забезпечення взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами молодіжної роботи, у тому числі для ефективної реалізації Національної молодіжної стратегії до 2030 року, затвердженої Указом Президента України від 12 березня 2021 року № 94;

удосконалення законодавства у сфері молодіжної політики;

2) участь у підготовці проектів послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України з питань, що стосуються молоді;

3) сприяння проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на ознайомлення молоді з процесами державотворення, діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) утворювати в разі потреби робочі, експертні групи, залучати до роботи в них представників державних органів, органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ, організацій, а також вітчизняних та іноземних експертів з відповідних питань (за погодженням з їх керівниками або за їх згодою);

2) визначати порядок роботи Ради та утворених нею робочих, експертних груп;

3) залучати у разі потреби до опрацювання окремих питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, а також експертів, учених, фахівців;

4) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Раду завдань;

5) брати участь у підготовці, розгляді законопроектів, які пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України і стосуються питань молоді, розгляді проектів актів Президента України з цих питань та підготовці пропозицій щодо таких проектів;

6) ініціювати проведення громадських обговорень, конференцій, круглих столів, дискусій, нарад з питань, віднесених до відання Ради.

5. Рада в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, а також із центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Національним інститутом стратегічних досліджень, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями.

6. Рада утворюється у складі двох співголів Ради, їх заступників та інших членів Ради, які беруть участь у роботі Ради на громадських засадах.

Персональний склад Ради затверджує Президент України.

7. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Ради є правомочним у разі присутності на ньому більше половини від її складу.

Засідання Ради за наявності технічних засобів може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції.

За результатами засідання Ради оформлюється протокол, який підписує співголова Ради, головуючий на її засіданні.

8. Рішення Ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос співголови Ради, головуючого на засіданні.

9. Діяльність Ради є відкритою і гласною.

Інформація про діяльність Ради розміщується на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється відповідним структурним підрозділом Офісу Президента України та Державним управлінням справами (у межах компетенції).

11. Рада використовує в роботі бланк зі своїм найменуванням.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 17 січня 2022 року
№ 14/2022

СКЛАД
Ради з молодіжних питань

ДНІПРОВ Олексій Сергійович — Заступник Керівника Офісу Президента України, співголова Ради

САНЧЕНКО Олександр Володимирович — народний депутат України, голова підкомітету з питань музичної індустрії Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, співголова Ради (за згодою)

ТОПОЛЯ Тарас Володимирович — співзасновник благодійної організації «Благодійний фонд «Вільні-ЮА», молодіжний посол UNICEF в Україні, громадський діяч, волонтер, заступник співголови Ради (за згодою)

ЯРЕМА Олександр Йосипович — Державний секретар Кабінету Міністрів України, заступник співголови Ради

БЕВЗ Олександр Олександрович — експерт з питань регулювання фінансового сектору, засновник громадської організації «Спільнота випускників юридичного факультету» (за згодою)

БОРЗОВА Ірина Наумівна — народний депутат України, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту (за згодою)

ВАСИЛИК Віталій Валентинович — заступник Міністра юстиції України

ГАНЖА Денис Олегович — засновник Платформи публічної дипломатії, молодіжний делегат України до ООН у 2021 — 2022 роках (за згодою)

ГРЕЧЕНЮК Олександр — президент Світового конгресу українських молодіжних організацій (за згодою)

ДЕМЧЕНКО Валерій Андрійович — директор державної установи «Всеукраїнський молодіжний центр» (за згодою)

ЗАРІВНА Дарія Олександрівна — радник Керівника Офісу Президента України (поза штатом)

ЗОЛОТАР Степан Андрійович — директор Директорату розбудови миру Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

ІВАНОВ Дмитро Валерійович — заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації

КОБИСЯ Микола Володимирович — радник голови Вінницької обласної державної адміністрації з питань молодіжної політики (за згодою)

КОЛЯДЕНКО Ірина Володимирівна — секретар громадської організації «Федерація вільної боротьби міста Ірпінь» (за згодою)

МАЛЯР Станіслав Анатолійович — голова громадської організації «Країна гідних людей» (за згодою)

МАТЮХІН Георгій Вікторович — голова громадської організації «Центр вуличних культур», радник Міністра молоді та спорту України (за згодою)

ОСТАПЧУК Андрій Володимирович — керівник товариства з обмеженою відповідальністю «Янг бізнес клаб» (за згодою)

ПОПАТЕНКО Марина Миколаївна — заступник Міністра молоді та спорту України

РАШКОВАН Софія Владиславівна — засновник громадської організації «Молодіжна громадська організація «Проактивні українські школярі» (за згодою)

РЄЗНІК Олег Миколайович — секретар Сумської міської ради (за згодою)

СЛАВІНСЬКА-РІЦНЕР Ірина Олексіївна — засновник та керівник платформи «Донор UA», керівник громадської організації «Всеукраїнська асоціація донорів України» (за згодою)

СТЕПАНЕЦЬ Юрій Леонідович — депутат Миколаївської міської ради (за згодою)

ТАШЕВА Таміла Равілівна — заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим

ФЕДОРОВ Михайло Альбертович — Віце-прем’єр-міністр України — Міністр цифрової трансформації України.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК